Γραφεία ΔΕΗ

Το 2007 η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού χρειάστηκε να δημιουργήσει χώρους γραφείων στα κτίρια όπου στέγαζε μέχρι τότε τις αποθήκες υλικών. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν κατασκευαστεί πριν απο 50 χρόνια για αποθηκευτικούς και παραγωγικούς σκοπούς. Επιπλέον, είχαν σοβαρά προβλήματα στατικότητας. Η εύκολη λύση ήταν η κατεδάφιση και η ανέγερση νέων κτιρίων, ωστόσο η ΔΕΗ προτιμούσε την ανακατασκευή. Η πρόταση της άρτιας ΟΙΚΟ δόμησης, η οποία τελικά και εγκρίθηκε, ήταν η ενίσχυση των κτιρίων με εσωτερικά ατσάλινα υποστηλώματα, η επιδιόρθωση των όψεων και η δημιουργία σύγχρονων θέσεων εργασίας με χρήση χωρισμάτων γυψοσανίδας και ψευδοροφών.