Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Το μουσείο φυσικής ιστορίας στην κοιλάδα Πεταλούδων δημιουργήθηκε το 2000. Το project περιλάμβανε την αναστήλωση ενός ετοιμόρροπου κτιρίου, και την ανάδειξή του σε χώρο φιλοξενίας μουσειακών εκθεμάτων. Στη συγκεκριμένη εργολάβία ήμασταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε υλικά συμβατά με τα προϋπάρχοντα και τεχνικές αναπαλαίωσης, οι οποίες δεν θα αλλοίωναν τα αρχικά στοιχεία. Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και φιλοξενεί μέχρι σήμερα εκθέματα απο τον βιότοπο της κοιλάδας Πεταλούδων.