Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην περιοχή του Αγίου Σουλά μάς ανατέθηκε το 2002. Αφορούσε την ασφαλτόστρωση μίας σειράς διαδρομών και τη σηματοδότησή τους με σκοπό τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού οδικού περιβάλλοντος. Το έργο απευθύνεται κατά κανόνα σε παιδιά, οπότε μέλημα της άρτιας ΟΙΚΟ δόμησης ήταν να δημιουργήσει έναν χώρο φιλικό, ενσωματωμένο στο πλούσιο φυσικό περιβάλλον.