Καταστήματα

Θα μπορούσε να πει κανείς, ότι τα καταστήματα είναι ο εργολαβικός τομέας, στον οποίο η άρτια ΟΙΚΟ δόμηση διαθέτει την απόλυτη εξειδίκευση. Εμείς, στην άρτια ΟΙΚΟ δόμηση διαφωνούμε και υποστηρίζουμε εμπράκτως, ότι διαθέτουμε την ίδια ενέργεια και απολαμβάνουμε με τον ίδιο τρόπο οποιαδήποτε μορφή εργολαβίας. Είναι όμως αναμφισβήτητο γεγονός, ότι οι ανακαινίσεις καταστημάτων σε χρόνους ρεκόρ είναι το επίτευγμα που έχει προσδώσει στην άρτια ΟΙΚΟ δόμηση την τιμητική  θέση στην αγορά που κατέχει σήμερα.