Γραφεία

Στην άρτια ΟΙΚΟ δόμηση υποστηρίζουμε ότι ο εργασιακός χώρος αποτελεί το "δεύτερο σπίτι" για κάθε εργαζόμενο. Με βάση αυτή την αρχή, η διαμόρφωση ενός χώρου γραφείου προϋποθέτει έμφαση στην εργονομία,  στον σωστό φωτισμό, στην εξοικονόμηση βοηθητικών χώρων, θέματα τα οποία στην άρτια ΟΙΚΟ δόμηση αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη προσοχή.