Ξενοδοχεία

Η ανακαίνιση μίας ξενοδοχειακής μονάδας αποτελεί αναμφισβήτητα μία απαιτητική εργολαβία. Ο μεγάλος όγκος δουλειάς και τα "σφιχτά" χρονοδιαγράμματα απαιτούν προγραμματισμό υψηλής ακρίβειας και συνέπεια στην παρακολούθηση του έργου. Η άρτια ΟΙΚΟ δόμηση έχει αναλάβει στο παρελθόν τέτοια έργα , πάντα με απόλυτη επιτυχία.