Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της άρτιας ΟΙΚΟ δόμησης επικεντρώνεται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

  • Συνέπεια και αξιοπιστία λόγων και πράξεων.
  • Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγράμματος και κοστολογίου.
  • Συνεχόμενη παρουσία στα εργοτάξια από την έναρξη ως την πλήρη αποπεράτωση.
  • Επαγγελματισμός και επιμονή στην ποιότητα των επιμέρους εργασιών.
  • Πάθος για τη λεπτομέρεια.
  • Στην άρτια ΟΙΚΟ δόμηση πιστεύουμε ότι    "  τελειώνει κάτι, όταν τελειώνει". Κανένα έργο δεν παραδίδεται από εμάς, χωρίς να έχουμε ελέγξει λεπτομέρειες που για άλλους θα θεωρούνταν ασήμαντες.


Για την άρτια ΟΙΚΟ δόμηση όλα τα έργα έχουν την ίδια σημασία. Επιδεικνύουμε τον ίδιο ζήλο σε έργα πολύ μικρής ή πολύ μεγάλης κλίμακας.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της άρτιας ΟΙΚΟ δόμησης, ο χρόνος αποπεράτωσης οποιουδήποτε έργου αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα και πάντοτε επιδιώκουμε την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση, ειδικά σε περιπτώσεις επαγγελματικών χώρων, όπου οποιαδήποτε χρονοτριβή συνεπάγεται κόστος ενοικίων και απώλεια τζίρου.

Στην άρτια ΟΙΚΟ δόμηση αντιμετωπίζουμε με δυναμισμό και αποφασιστικότητα τις απρόβλεπτες καταστάσεις ακόμη και με οικονομική επιβάρυνσή μας, προκειμένου να μην αποκλίνουμε απο τα προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα.