Υπαίθριοι Χώροι

Η άρτια ΟΙΚΟ δόμηση διαθέτει την ικανότητα και τις υποδομές, ώστε να φέρνει σε πέρας εργολάβίες μεγάλου μεγέθους με χαρακτήρα κοινής ωφέλειας. Διαμορφώσεις πλατειών, πάρκα και χώροι αθλοπαιδιών έχουν κατασκευαστεί με επιτυχία απο την ομάδα της άρτιας ΟΙΚΟ δόμησης, έχοντας σε αυτές τις περιπτώσεις ως εργοδότη δημόσιους φορείς.