Συνεργάτες

Για την άρτια ΟΙΚΟ δόμηση το δίκτυο των συνεργατών αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο και βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση της επαγγελματικής μας αξίας. Επιδιώκουμε να παραμένουμε σταθεροί στις επιλογές των συνεργατών μας. Είναι χαρακτηριστικό οτι πολλοί απο αυτούς είναι κοντά μας από την ίδρυση της άρτιας ΟΙΚΟ δόμησης.


Η εταιρεία απασχολεί σε μόνιμη βάση μηχανικούς, εργοδηγούς και τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων, ώστε να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε πρόκληση και κάθε απαίτηση.

Θεωρούμε ότι κριτήριο στην επιλογή των συνεργατών μας είναι η εμπειρία και η επαγγελματική κατάρτισή τους καθώς και η προσαρμοστικότητα στο απαιτητικό οργανόγραμμα μας.